Tuyển dụng Booking Smile

Nền Tảng Booking Smile là nền tảng đánh giá, kết nối Nha Khoa 4.0. Hiện tại chúng tôi đang tuyển dụng các vị trí sau:

  1. Vị trí chuyên viên content SEO – Xem chi tiết
  2. Vị trí chuyên SEO – Xem chi tiết
  3. Vị trí bác sĩ chỉnh nha – Xem chi tiết

Ngoài ra, chúng tôi còn tuyển dụng các vị trí về marketing và nhân viên tư vấn. Để cập nhật các tin tuyển dụng mới nhất từ Booking Smile, vui lòng truy cập vào đây

Thông tin liên hệ: