Trách Nhiệm & Cam Kết

Nền tảng kết nối nha khoa Booking Smile (sau đây gọi là “chúng tôi”) cam kết tuân thủ và yêu cầu người sử dụng trang web này (sau đây gọi là “người sử dụng” hoặc “bạn”) cũng tuân thủ các quy định và cam kết dưới đây:

1. Sở Hữu Trí Tuệ và Bản Quyền

Nền tảng kết nối nha khoa Booking Smile sở hữu tất cả nội dung, cơ sở dữ liệu và toàn bộ bản quyền liên quan đến sở hữu trí tuệ, thiết kế, và cấu trúc của trang web này. Người sử dụng không được sao chép hoặc phổ biến trang web, nội dung hoặc thông tin từ trang web, hoặc bất kỳ phần nào thuộc trang web, dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép của Nền tảng kết nối nha khoa Booking Smile.

2. Thông Tin Về Y Tế

Thông tin được đăng tải trên trang web này không phải là những khuyến nghị về y tế. Chúng chỉ là các chỉ dẫn thông thường để giữ gìn sức khỏe. Tác giả và những người phát hành trang web này không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động, tổn thương hoặc bệnh tật nào do các chỉ dẫn, hoặc do thiếu các chỉ dẫn đó gây ra, dù là trực tiếp hay gián tiếp.

3. Thương Hiệu

Tên Nền tảng kết nối nha khoa Booking Smile là thương hiệu trực thuộc Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Medinet. Người sử dụng và bất kỳ bên thứ ba nào không có quyền sử dụng thương hiệu này mà không có sự cho phép của chúng tôi.

4. Bồi Thường

Người sử dụng đồng ý bồi thường cho Nền tảng kết nối nha khoa Booking Smile mọi khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, phí tổn hoặc trách nhiệm pháp lý mà chúng tôi phải gánh chịu do việc sử dụng sai hoặc bất hợp pháp trang web này, bao gồm nhưng không hạn chế với những khiếu nại và tổn thất do thư rác, hành vi bôi nhọ, sử dụng hình ảnh khiêu dâm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay vi phạm các quyền khác của bên thứ ba do người sử dụng gây ra.

5. Miễn Trừ Trách Nhiệm Pháp Lý

Trong phạm vi cho phép của pháp luật, Nền tảng kết nối nha khoa Booking Smile không chịu trách nhiệm đối với người sử dụng hoặc bên thứ ba nào về mọi khiếu nại, thiệt hại, phí tổn hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh do hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web hay thông tin được đăng tải trên trang web này.

6. Luật Áp Dụng và Giải Quyết Tranh Chấp

Trách nhiệm và cam kết này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam, và tòa án nhân dân thành phố Hà Nội có thẩm quyền riêng biệt giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh do hoặc liên quan đến các cam kết cũng như việc sử dụng trang web này.

Nền tảng kết nối nha khoa Booking Smile cam kết cung cấp thông tin y tế hữu ích và chất lượng cho người sử dụng, nhưng không chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin này. Chúng tôi khuyến nghị người sử dụng tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế trước khi áp dụng bất kỳ thông tin nào từ trang web.